ประวัติของวัด / History of Wat Tummaprateip
คณะสงฆ์/ คณะกรรมการวัด
จดหมายถึงวัด / E-mail Us
เส้นทางมาวัด / Where we are located
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และภาคฤดูร้อน
กิจกรรมประจำปี / Archive of Past Events
   
   
คติธรรม
รวมภาพพุทธประวัติ
พระไตรปิฏกออนไลน์
ผญาพื้นบ้านอิสาน
เกร็ดความรู้ทั่วไป
บทความน่าสนใจ
   
 
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกไทย
ร้านอาหารไทย
บทเพลงสร้างสรรค์
อ่านข่าว
โทรทัศน์
ส่งเพจ
 


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ / site statistics


สดุดีพระปิยมหาราช
Blessing H.M. King Rama V
ยอ กร องค์ พระปิย มหาราช
ทรงสามารถ สร้างโยงใย รถไฟหลวง
กาชาดไทย ประปา สารกระทรวง
อีกทั้งปวง ไปรษณีย์ ทวีคง
โทรศัพท์ การศึกษา มหาธาตุ
มกุฏราช วิทยาลัย ให้พระสงฆ์
สร้างวัด โรงพยาบาล ศาลดำรง
พระองค์ทรง เลิกทาส ชาติไทยเอย .
Blessing His Majesty really The Great
Be able to regain train country
Thai Res Cross water supply kinds ministry
All really post office exist long
Telephone education bunch Mahatat
His Makut’s part of colleges set for monks
Build temples hospital legal strong
To free along slavery empty Thailand.

ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ ร้อยกรอง
ในนาม วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. 21/8/2545
By Thong-in Soonsawad 8/21/2002 (B. E. 2545)

ความเป็นมาของกองทุน wattum king rama 5

พระราชประวัติสังเขป สมเด็จพระปิยมหาราช King Rama V
ภาพพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2548