ประวัติของวัด / History of Wat Tummaprateip
คณะสงฆ์/ คณะกรรมการวัด
จดหมายถึงวัด / E-mail Us
เส้นทางมาวัด / Where we are located
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และภาคฤดูร้อน
กิจกรรมประจำปี / Archive of Past Events
   
   
คติธรรม
รวมภาพพุทธประวัติ
พระไตรปิฏกออนไลน์
ผญาพื้นบ้านอิสาน
เกร็ดความรู้ทั่วไป
บทความน่าสนใจ
   
 
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกไทย
ร้านอาหารไทย
บทเพลงสร้างสรรค์
อ่านข่าว
โทรทัศน์
ส่งเพจ
 


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ / site statistics

เลือกเพลงสรรเสริญ
 • เพลงสายฝน
 • เพลงความฝันอันสูงสุด
 • เพลงแสงเทียน
 • เพลงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงค่าน้ำนม
 • เพลงสยามเมืองยิ้ม
 • เพลงฉันมาไกล
 • เพลงชะตาชีวิต
 • เพลงแม่
 • เพลงไกลบ้าน
  เพลงสดุดีมหาราชา
  เพลงชาติ
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
  ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
  เพลงแม่
  เพลงบัวขาว (คาราโอเกะ)
  เพลงสวัสดีปีใหม่ (สุนทราภรณ์)
  เพลงวันสงกรานต์
  เพลงลอยกระทง
  เพลงค่าน้ำนม (พนม นพพร)


 • เพลง ลอยกระทง / คณะสุนทราภรณ์


  *0*......วันเพ็ญ เดือนสิบสอง
  น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง
  .เราทั้งหลาย ชายหญิง
  .สนุกกันจริง วันลอยกระทง
  .ลอย ลอยกระทง . ลอย ลอยกระทง
  .ลอยกระทง กันแล้ว
  .ขอเชิญน้องแก้ว ออกมารำวง
  .รำวง วันลอยกระทง .รำวง วันลอยกระทง
  บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ
  บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ
  .วันเพ็ญ เดือนสิบสอง .น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง
  .เราทั้งหลาย ชายหญิง .สนุกกันจริง วันลอยกระทง
  .ลอย ลอยกระทง .ลอย ลอยกระทง
  .ลอยกระทง กันแล้ว .ขอเชิญน้องแก้ว ออกมารำวง
  .รำวงวันลอยกระทง .รำวงวันลอยกระทง
  .บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ .บุญ จะส่ง ให้เรา สุขใจ........*0*