ประวัติของวัด / History of Wat Tummaprateip
คณะสงฆ์/ คณะกรรมการวัด
จดหมายถึงวัด / E-mail Us
เส้นทางมาวัด / Where we are located
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
และภาคฤดูร้อน
กิจกรรมประจำปี / Archive of Past Events
   
   
คติธรรม
รวมภาพพุทธประวัติ
พระไตรปิฏกออนไลน์
ผญาพื้นบ้านอิสาน
เกร็ดความรู้ทั่วไป
บทความน่าสนใจ
   
 
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกไทย
ร้านอาหารไทย
บทเพลงสร้างสรรค์
อ่านข่าว
โทรทัศน์
ส่งเพจ
 


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ / site statistics

เลือกเพลงสรรเสริญ
 • เพลงสายฝน
 • เพลงความฝันอันสูงสุด
 • เพลงแสงเทียน
 • เพลงสามัคคีชุมนุม
 • เพลงค่าน้ำนม
 • เพลงสยามเมืองยิ้ม
 • เพลงฉันมาไกล
 • เพลงชะตาชีวิต
 • เพลงแม่
 • เพลงไกลบ้าน
  เพลงสดุดีมหาราชา
  เพลงชาติ
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
  ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
  เพลงแม่
  เพลงบัวขาว (คาราโอเกะ)
  เพลงสวัสดีปีใหม่ (สุนทราภรณ์)
  เพลงวันสงกรานต์
  เพลงลอยกระทง
  เพลงค่าน้ำนม (พนม นพพร)

 • เพลงค่าน้ำนม

  *0*........แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
  ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
  แม่..เราเฝ้าโอ้ละเห่
  กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
  ..แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
  แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
  เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
  นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม
  ..ควร คิดพินิจให้ดี
  ค่าน้ำนมแม่นี้
  จะมีอะไรเหมาะสม
  โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
  เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
  ..ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
  แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
  บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
  หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย ..*0*